Instruments & Methods for Biology and Medicine 2016

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Instruments & Methods for Biology and Medicine 2016, která se bude konat ve čtvrtek 2. 6. 2016 na FBMI.
IMBM 2016 je pořádána  již 6. rokem XUV skupinou na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

We would like to invite you to conference Instruments & Methods for Biology and Medicine 2016 that will be held on Thursday June 2, 2016  at Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague, Sítná Sq. 3105, Kladno.
Instruments & Methods for Biology and Medicine 2016 is a student conference 6th annual conference organized by XUV group at Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague.