IV. Letní doktorandské dny

Ve dnech 29.-30. května 2014 se na Katedře teorie obvodů FEL ČVUT konají "IV. Letní doktorandské dny" s prezentací studentů doktorského studia. Program prezentací a sborník příspěvků jsou na http://sami.fel.cvut.cz/LDD14/.