Obhajoba disertační práce - Ing. Michel Kana

3.2.2011 se od 15.15 hod koná v místnosti 615 obhajoba dizertační práce Ing. Michela Kany na téma Mathematical Models of Cardiovascular Control by the Autonomic Nervous System

Podrobnosti o konání obhajoby jsou uvedeny zde. Všichni zájemci jsou srdečně zváni na historicky první obhajobu Ph.D. disertace v rámci doktorského studijního programu na FBMI.