Pozvánka na 11. vzdělávací kongres Optometrie – optika 2016

Společenstvo českých optiků a optometristů (www.scoo.cz) ve spolupráci s katedrou přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pořádají 17. - 18. září 2016 v Praze 11. vzdělávací kongres Optometrie – optika 2016, zařazený do kreditního systému optometristů. Kongres se koná v areálu Fakulty stavební ČVUT v Praze v Dejvicích. Hlavním odborným tématem kongresu je binokulární vidění, jeho vyšetření a správná korekce. Na úspěšném zajištění kongresu spolupracují studenti FBMI oboru Optika a optometrie. Termín zasílání přihlášek je 31. srpen 2016.