Pozvánka na konferenci Human biomechanics 2016

Ve dnech 7 a 8. listopadu, bude Katedrou přírodovědných oborů, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, ve spolupráci s Českou společností pro biomechaniku, pořádána tradiční mezinárodní konference Human biomechanics 2016. Jak z názvu plyne, je konference zaměřena primárně na biomechaniku člověka včetně příbuzných oborů. Obsah konference lze shrnout do následujících témat: Biomechanika tkání, modelování fyziologických procesů, biomechanika buněk, nanobiomechanika, biofluidika, biomechanika kardiovaskulárního a respiračního systému, bioengineering a protetika, biomechanika muskuloskeletálního systému, biomechanika pohybu, biomateriály biokompatibilita a biorozhraní, forenzní biomechanika, biomechanika traumatu, stárnutí.
Bližší a kompletnější informace a registraci naleznete na HB2016.fbmi.cvut.cz