Pozvánka na Mezinárodní konferenci „Imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika“

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství a Policejní akademie ČR v Praze dne 2. 10. 2015 od 9,00 hod. v Lékařském domě v Praze 2 organizují mezinárodní konferenci s názvem „Imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika“ Konference bude zaměřena na aktuální hrozby současnosti – terorismus a migrace, jejich bezpečnostní a zdravotní rizika. Na konferenci vystoupí řada erudovaných odborníků na problematiku terorismu a migrace. Příspěvky budou uveřejněny v recenzovaném sborníku.

Tato konference je pokračováním předchozích čtyř ročníků mezinárodní konference AWHP www.awhp.cz . 

Více informací bude uveřejněno na webových stránkách Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  www.crbs.cz .

Bude nám ctí Vás přivítat.

Za organizační výbor: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.