Pozvánka na Odborný seminář zaměřený na zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Katedra biomedicínské techniky zve zájemce na Odborný seminář zaměřený na zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Seminář a následnou diskusi povede Mgr. Jan Zahálka, právník specializující se na oblast zdravotnictví.

Budou řešeny zejména tyto aspekty:

- struktura zdravotnických zařízení a hlediska jejich dělení
- podmínky poskytování zdravotních služeb dle typu zdravotnického zařízení
- práva a povinnosti pacientů
- formy zdravotnické dokumentace, její používání, specifika elektronické ZD
- problematické body, které vyvstaly přijetím tohoto zákona (2 roky praktických zkušeností)
- oprávnění k poskytování zdravotnických služeb (registrace, počet lékařů, sester atd.)
- Národní zdravotnický integrovaný systém

Seminář proběhne 21. 5. od 14h do 16h v Malém sále (C-4).
POZOR: nutná registrace na adrese silvie.jerabkova@fbmi.cvut.cz