Pozvánka na seminář Katedry přírodovědných oborů

Zveme vás v úterý 8. prosince od 12 do 13,50 hod. do posluchárny B-616 na katedrový seminář, na kterém vystoupí doc. Ing. Martin Nikl, CSc. (FÚ AV ČR) na téma Scintilátory (všude) kolem nás a Ing. Václav Petrák na téma Increased specific surface area of boron doped diamond electrodes.

Seminář je učen především diplomantům oboru PMB, vítáni jsou všichni další zájemci.

Bližší informace viz přiložená pozvánka.