Pozvánka na Smart City Symposium Prague 2017 - IEEE konference Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Vážení kolegové,

dovolte mi Vás jménem děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze a prezidenta Czech Smart City Clusteru pana profesora Miroslava Svítka, přizvat Vás k účasti na 3. ročníku IEEE Smart City Symposium Prague 2017.

Termín pro zaslání příspěvku je 28. únor 2017.

Vlastní příspěvek není podmínkou pro účast na symposiu, rádi Vás přivítáme jako účastníka i bez nutnosti dodání vlastního příspěvku, v případě, že naopak hledáte možnost využití vašeho vědeckého potenciálu, nabízíme možnost zapojení se do recenzního řízení.

Detaily naleznete v příloze nebo jsou postupně zveřejňovány na adrese: http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2017 případně nás kontaktujte na emailu: scsp2017@fd.cvut.cz

Přeji pohodový vstup do roku 2017

Ing. Petra Skolilová
zástupce proděkana pro strategie a vnější vztahy FD ČVUT marketingová manažerka FD ČVUT odborný asistent Ústavu logistiky a managementu dopravy, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze