Pozvánka na studentskou vědeckou konferenci „Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“

Zveme vás na VI. ročník konference AWHP - studentskou vědeckou konferenci „Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“.

Termín konání: 7. 10. 2016
Odborný program: 12:30 – 16:30
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 (Lékařský dům)

Hlavní témata konference:
• specifické přístupy opatření krizového řízení a ochrany obyvatelstva v oblasti krizových situací spojených s řešením rozsáhlých zdravotnických a humanitárních problémů,
• analýza metod, forem a postupů státních i nestátních organizací vhodné pro zvládání těchto situací doma i v zahraničí,
• problematika sil, prostředků a materiálního vybavení, které jsou vhodné pro domácí i zahraniční humanitární, či zdravotní použití.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.