Přednáška profesora Stevena Rippa, Ph.D. z University of Tennessee

Dne 18. dubna 2013 od 9:30 v přednáškovém sále Ústavu chemických procesů AVČR, v.v.i., v Praze 6, Rozvojová 135 se bude konat přednáška profesora Stevena Rippa, Ph.D. z University of Tennessee, Knoxville, USA, kterou přednese na téma: New insights into in vivo bioluminescent imaging using a human optimized bacterial luciferase - viz příloha.