Rozprava Ing. Jakl-Krečmarové

Rozprava Ing. Jakl-Krečmarové

Dne 22. ledna se v 15:30 hodin, v salonku C2, v přízemí budovy KOKOS, koná rozprava o disertační práci studentky doktorského studia BMKT Ing. Marie Jakl-Krečmarové.

Všichni jsou srdečně zváni.