Rozprava o disertační práci - Ing. Jakub Ráfl

Dne 27. 10. 2010 od 14:00 hod. v místnosti č. 615 se bude podle Čl. 31 odst. 6 a 7 SZŘ pro studenty ČVUT konat rozprava o disertační práci Ing. Jakuba Ráfla - KBT FBMI. Rozprava je veřejná.

Téma: Podpora spontánního dýchání při vysokofrekvenční ventilaci

Studie je k dispozici v sekretariátu děkana.