Seminář absolventů oboru Přístroje a metody pro biomedicínu

V  úterý 15. 10. 2013 se bude od 12.00 hod v posluchárně GDM-301 konat seminář absolventů studijního oboru PMB (viz příloha).