Seminář HTA: čtvrtek 30.10.2014 od 15.00 hodin místnost As415

Na říjnových seminářích vystoupí naši doktorandi s představou řešení svých prací. Bude se jednat o brainstorming nad záměrem výzkumu těchto kolegů.
 
30.10. vystoupí:
Ing. Petra Hospodková, MBA: Analýza tvorby cen zdravotnické techniky
Ing. Silvie Jeřábková: Přeshraniční zdravotní péče - očekávaný vývoj, přínosy a dopady
 
 
 
Na seminář zve skupina CzechHTA