Seminář HTA a hodnocení zdravotnických prostředků

 13.11.2014 od 15.00 hod místnost B-201 (ZMĚNA MÍSTNOSTI!):

Diskuse o zaměření doktorských prací:

Ing. Petra Hospodková, MBA: Cenotvorba zdravotnických prostředků
Ing. Silvie Jeřábková: Zapojení ČR do přeshraniční zdravotní péče