Studentská vědecká konference „Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva“

Dne 6. 5. 2016 uspořádá Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze studentskou vědeckou konferenci v Lékařském domě v Praze. SVK s názvem „Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva“ bude věnována nejen problematice ionizujícího záření či ochraně obyvatelstva během mimořádných událostí spojených s nekontrolovatelným únikem radioaktivní látky nebo při zneužití teroristy, ale také 30. výročí havárie Atomové elektrárny v Černobylu. Bližší informace a registrační formulář naleznete v připojených přílohách.