Studentská vědecká konference - Ekonomika a management ve zdravotnictví

Všechny srdečně zveme na 3. ročník studentské vědecké konference s názvem "Ekonomika a management ve zdravotnictví"

konající se ve čtvtek 6. června 2013 od 9:00 v malém sále Kokosu.

Konference bude zahájena úvodním slovem děkana FBMI, prof. MUDr. Josefa Rosiny, Ph.D. Následovat budou ústní referáty, které budou rozděleny do sekcí – Ekonomika a management nemocnic, Management a marketing zdravotnických prostředků, Modelování procesů v poskytování zdravotní péče a Hodnocení zdravotnických technologií. Zařazeny budou průběžné diskuse, závěrem bude odbornou porotou akce zhodnocena a budou oceněny nejlepší studentské práce.

Na konferenci rádi přivítáme všechny pracovníky i studenty fakulty, zejména oboru SIPZ, či hosty.

Program konference ke stažení: