Volitelné předměty Web a Video

Vážení studenti, v zimním semestru 2014/15 budou otevřeny volitelné předměty
Web 17VW a Video 17VV  po 2 kreditech. Nezapomeňte se zapsat do rozvrhu.