Vyhodnocování a analýza testů a psychologické aspekty testování - již 17. 4. 2015

Na základě mnoha zkušeností a to jak pozitivních, tak i negativních a na základě mnoha rozhovorů s vyučujícími jsme se rozhodli připravit seminář na velmi důležité téma a to „Vyhodnocování a analýza testů a psychologické aspekty testování“, který se uskuteční v Pá dne 17. 4. 2015 od 14.00 do 16.00 hodin v m. č. B-415. Jako lektory jsme oslovili osoby, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají a mají s ní zkušenosti. Je to jednak pan Mgr. Martin Víta a též paní PhDr. Olga Shivairová, Ph.D., která působí jako klinická psychologické psycholožka a má již zkušenosti i v rámci výuky psychologie na oboru Biomedicínský technik.

Stručná anotace semináře je k dispozici zde. Z hlediska krátké charakteristiky pana Mgr. Martina Víty, Ph.D. lze uvést, že působil též na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (09/2014-02/2015) a absolvoval pobyt v rámci programu Erasmus plus. Je autorem či spoluautorem několika učebnic na téma příprava na testy studijních předpokladů (pro nakladatelství Fragment a Scio), od roku 2006 vede vzdělávací agenturu kurzy-fido.cz (viz http://www.kurzy-fido.cz/ ), kterou založil a která se zaměřuje na přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ.

Všichni zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni a vítáni.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost