Aktuální výzvy v oblasti mezinárodních programů na podporu VaV

Dovolujeme si Vás informovat o nových mezinárodních výzvách a programech. Příslušné odkazy jsou uvedeny na web stránkách odboru VaV.
 
 
1/ Horizont 2020

11.12.2013 vyhlášeny první výzvy v programu Horizont 2020, podrobnosti jsou uvedeny na účastnickém portále http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html,

 

2/ Norské fondy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 29. 11. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci progra mu 7F – Finanční mechanismy EHP/Norsko. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 3. 2. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 7. 8. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

3/ Grantová agentura ČR a The Austrian Science Fund

Grantová agentura ČR a rakouská agentura pro vědu – The Austrian Science Fund připravují vyhlášení společné soutěže pro podání česko-rakouských bilaterálních projektů v základním výzkumu. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency principu. Veřejná soutěž bude otevřena od 15. 12. 2013 s možností podání společného česko-rakouského projektu do 12. 2. 2014.