Aplikace SEMINÁŘE

Dovolujeme mi Vás informovat o nové aplikaci SEMINÁŘE.  Na semináře, pořádané Odborem pro  vědeckou a  výzkumnou činnost, se zájemci mohou nově přihlásit  přes webové stránky https://research.cvut.cz/

Na těchto stránkách je aktuální seznam seminářů, které pořádá Odbor VaV a zároveň seznam již pořádaných akcí.

Zaměstnanci a studenti ČVUT v Praze se přihlásí pomocí jednotného uživatelského jména a hesla (stejné jako do KOSu, FISu).