CESNET - CEF Networks workshop 15.-16.9.2014

Dovolujeme si informovat vážné zájemce z řad Ph.D. studentů o možnosti bezplatné účasti na zajímavé mezinárodní akci.

Ve dnech 15. a 16. září 2014 pořádá sdružení CESNET již 8. ročník Customer Empowered Fibre (CEF) Networks workshop, jehož tématem je
projektování a řízení zákaznických optických sítí. Sdružení CESNET se tematem CEF sítí věnuje dlouhodobě a patří celosvětově k vedoucím
pracovištím v oblasti experimentálních sítí a poskytování fotonických služeb.

CEF Networks workshop se koná v Praze na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Podrobný program workshopu včetně registračního formuláře je na stránkách akce: http://www.cesnet.cz/cesnet/events/cef2014/?lang=en

Ph.D. studenti mají možnost se co nejdříve zaregistrovat a do poznámky nechť uvedou "Ph.D. student".
Pro ostatní zájemce je registrační poplatek 80 EUR.