"EHP fondy 2009 -2014" a "Norské fondy 2009 - 2014"

 

Dovolujeme si Vás tímto informovat o v současné době vyhlášených výzvách v gesci Ministerstva financi "EHP fondy 2009 -2014" a "Norské fondy 2009 - 2014".

Jedná se o následující výzvy:

CZ02 - Životní prostředí  - termín 02. 06. 2014, 15:00

CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ - 26. 06. 2014, 19:00

CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“ - 16. 06. 2014, 15:00

CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví - Otevřená výzva

Podrobné informace jsou uvedeny na web stránkách http://www.eeagrants.cz/cs/programy

Žádosti je možné vyplnit a předložit elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR MF „IS CEDR“ https://cedr-fm.mfcr.cz/cedrnf/Views/Public/Default.aspx

Pro registraci v IS CEDR je nutné zřízení tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu, po té je možná registrace v IS CEDR, zvolte volbu "Právnická osoba bez IČ".

V případě, že budou za Vaši fakultu/součást podávány žádosti o grant, prosím, kontaktujte projektové oddělení. Předpokládá se, že žádosti budou odesílány zplnomocněnou osobou (z příslušné fakulty/součásti), a bude nutné zajistit příslušná zplnomocnění pana rektora.

Návrhy projektů schvaluje pan rektor a podepisuje příslušná čestná prohlášení a doklady.