Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. - 1. výběrové řízení pro rok 2014

Dovolujeme si Vás informovat, že Fond rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. vyhlásil 1. výběrové řízení pro rok 2014, Oblast I - Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení. s termínem 31. 1. 2014.
 
Oblast I obsahuje 4 tématické okruhy:
A. Pilotní aplikace a služby
B. Přístup do e-infrastruktury
C. Multimedia ve vysokém rozlišení
D. Bezpečnost
 
Podrobné informace jsou uvedeny na web stránkách http://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx
 
Řešitelem projektu může být zaměstnanec ČVUT v pracovním poměru vyšším než polovičním, a nebo student v prezenční formě studia v doktorském studijním programu. Spoluřešitelem projektu může být zaměstnanec ČVUT nebo student, případně jiná fyzická nebo právnická osoba (bez omezení na výši pracovního poměru). Nejméně 1/3 z celkových nákladů projektu musí být zajištěna spoluúčastí ze strany nositele projektu. Projet může podávat více vysokých škol a Akademie věd ČR a připouští se mezinárodní účast.