Konference International Conference on e-Health and Bioengineering, EHB 2013

Milí kolegové,
v termínu 21.-23.11.2013 se na naší partnerské univerzitě v Iasi koná 4. ročník konference EHB2013, která je primárně zaměřená na biomedicínské inženýrství. Konference přijímá i příspěvky z oblasti managementu zdravotnických prostředků, HTA, eHealth, bioinformatiky, lékařské fyziky, rehabilitačních a asistivních technologií a řady dalších. Z konference je vydáván sborník, který je pak indexován v ISI Thompson (WoS), Scopus a IEEEXplore.
Pro podrobnosti viz http://www.ehbconference.ro/
Deadline pro příspěvky (plné texty) je 31.7.2013
Zdraví
Vladimír Rogalewicz