Kosmický výzkum - vyhlašená výzva

Evropská kosmická agentura vyhlásila výzvu ILSRA k podávání projektových návrhů na výzkum lidské fyziologie a biologické experimenty realizované v letech 2016 až 2020 na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Tato výzva je určena také českým pracovištím. Krátké předběžné vyjádření zájmu je potřeba odeslat do 28. března 2014 a do 23. května 2014 pak vlastní projektový návrh. Více informací o výzvě naleznete na webu http://www.czechspace.cz/cs/pripravte-experimenty-na-iss.
Česká kosmická kancelář je připravena poskytnout všem zájemcům pomoc s přípravou vyjádření zájmu i projektového záměru. Nabízí také vyhledání partnerských vědeckých pracovišť či týmů a diskuzi nad tématem projektového návrhu.