MOBILITY Rakousko

 

Dovolujeme si Vás upozornit na termín vyhlášené výzvy v aktivitě MŠMT MOBILITY, Rakousko, 17.3. - 30.5. 2014.

 

Odkaz je uveden http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-5

 

Příslušný formulář přihlášky/návrhu projektu je uveden zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/formular-mobility-rakousko

Přílohy návrhu projektu musí obsahovat:

- Souhlas se zpracováním osobních údajů

- Životopis řešitele a dalších klíčových osob řešitelského týmu

 

Návrhy projektů (přihlášky) podepisuje pan rektor. V případě, že návrh projektu bude podepisovat zplnomocněná osoba, v elektronické podobě se přikládá naskenované zplnomocnění, originál/úředně ověřená kopie musí být odeslán rovněž jako příloha kompletního výtisku návrhu projektu. Dle emailové korespondence s MŠMT vyplývá, že je možné zaslat jeden originál a v ostatních návrzích kopii s tím, že se uvede, u kterého projektu se nalézá originál. Tento postup ale je možný pro každou výzvu zvlášť, tedy zvlášť pro výzvu Francie, zvlášť pro Rakousko.