MŠMT vyhlásilo dne 15. 8. 2013 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory - 11. vlna v roce 2013

MŠMT vyhlásilo dne 15. 8. 2013 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci 11. vlny v roce 2013.
Příslušné dokumenty za ČVUT tradičně zajišťuje odbor VaV. Lhůta pro předkládání žádostí končí 16. 9. 2013.
 
7B - AGRI GEN RES
7C - RFCS
7E - FP7
7G - EURATOM
7H - JTI