Nová výzva OPVK - Výzva č. 45 - oblast podpory 2.3

MŠMT vyhlásilo novou Výzvu - Výzva č. 45 Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 

Hlavní informace:

  *
    je povolena max. 1 projektová žádost za subjekt/ale to nijak
    nelimituje naší možnost být partnerem u jiného subjektu
  *
    cílové skupiny - všechny regiony mimo Prahu
  *
    minimální výše podpory=15 000 000 Kč
  *
    maximální výše podpory=25 000 000 Kč
  *
    termín odevzdání žádostí=do 30. září do 13:00 hodin/Benefit je
    otevřen dnem vyhlášení žádosti=15.srpna
  *
    všechny ostatní podmínky viz text Výzvy a všechny příslušné přílohy:
    viz zde:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-19?lang=1&ref=m&source=email