Nově vyhlášené veřejné soutěže MŠMT

Dovolujeme si Vás informovat, že MŠMT vyhlásilo dne 1.7.2013 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v níže uvedených programech.

Příslušné dokumenty způsobilosti za ČVUT tradičně zajišťuje odbor VaV. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. 9. 2013.
 
LD – COST CZ, LE - EUPRO II., LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LH - KONTAKT II
 
Více informací naleznete na stránkách MŠMT.