Pozvánka na konferenci MEFANET 2013

Vážení příznivci konferencí MEFANET!

Dovolujeme si Vás informovat, že je otevřena on-line registrace na konferenci MEFANET 2013, která je v pořadí již sedmou konferencí všech lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky - opět s mezinárodní účastí. Konference proběhne ve dnech 26.-27. listopadu 2013 v kongresových prostorách hotelu International v Brně.

V letošním programu najdete kromě tradičních přednáškových bloků zaměřených na technické, metodické a pedagogické aspekty elektronické podpory výuky v lékařských a zdravotnických oborech, také ucelené sekce s tématy zaměřenými na elektronickou podporu výuky v biofyzice a lékařské informatice. Zvaní zahraniční hosté představí oblast související zejména s elektronickým testováním a ověřováním znalostí. Zajímavé budou jistě také prakticky orientované workshopy a tématicky zaměřené sekce, přičemž v tomto roce budou uspořádány hned čtyři:

  1. Nakladatelské politiky, open access,
  2. Integrace, sdílení a vytěžování dat ve zdravotnictví,
  3. Metody a nástroje pro výuku zaměřenou na rozvoj dovedností v oblasti klinického rozhodování,
  4. Elektronické testování a ověřování znalostí.

On-line registrace pro aktivní i pasivní účastníky je k dispozici na adrese http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--login. Registrace pro aktivní účastníky je opět ve formě rozšířeného strukturovaného abstraktu. Věříme, že Vám strukturovaný formulář umožní dobře předat programovému výboru všechny podstatné informace o Vašem konferenčním příspěvku. Strukturovaná abstrakta k Vaším ústním i plakátovým sdělením posílejte v rámci on-line registrace na konferenci nejpozději do 30.9.2013. Autoři budou následně vyrozuměni o přijetí příspěvku do programu konference do 31.10.2013. Abstrakta jsou přijímána výhradně v anglickém jazyce, a to prostřednictvím on-line registrace, a to ve strukturované formě (Background-Methods-Results-Conclusions). Programový výbor konference MEFANET 2013 doporučuje autorům odeslat kromě abstrakta na konferenci také rukopis článku in extenso k posouzení do časopisu MEFANET Journal (ISSN 1805-9163 – print, ISSN 1805-9171 – online), viz elektronickou verzi časopisu: http://mj.mefanet.cz

Těšíme se opět na setkání s Vámi. Za organizační a programový výbor konference MEFANET 2013 s pozdravem

Daniel Schwarz, Martin Komenda & Ladislav Dušek

----------------------------------------------------------------------
Institute of Biostatistics and Analyses
Masaryk University
Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Czech Republic
www.iba.muni.cz

tel.: +420 54949 4469, fax: +420 54949 2855

----------------------------------------------------------------------