Připravované mise v oblasti nanotechnologií v roce 2014

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce Technologického centra. Pozvánka na 2 připravované akce v přiloženém souboru.