Publikování v recenzovaném časopise "Acta Informatica Pragensia"

Rádi bychom Vás informovali o možnosti publikování v recenzovaném časopise "Acta Informatica Pragensia". Nabídka je určena zejména pro studenty doktorského studia. Pro více informací navštivte web časopisu:http://aip.vse.cz

 

Pokyny pro autory včetně šablon naleznete zde:aip.vse.cz/index.php/aip/pages/view/call-for-papers

 

Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla je 30. března 2014, příspěvky
lze psát v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.