Soutěž Nejlepší spolupráce roku - VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY, VÝZKUMNÉ INSTITUCE A FIRMY

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, vyhlašují třetí ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR. Projekt je realizován pod záštitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1.1.2012 až 1.6.2013. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 23.8.2013.

Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100.000 Kč. Připraveny jsou taktéž věcné ceny a následná propagace nejlepších projektů.
Vítězný projekt z oblasti informačních a komunikačních technologií získá zvláštní ocenění Czech ICT Alliance v podobě účasti na vybrané akci v zahraničí.

Bližší detaily o soutěži včetně přihlášky naleznete v příloze a na http://www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2013