Sympozium HepTech pro začínající výzkumníky v Praze

Dobrý den,

Inovacentrum ČVUT pořádá pro mezinárodní síť HEPTech, která je aktivní na poli částicové a nukleární fyziky, týdenní sympozium v Praze. Sympozium se bude konat ve dnech 31. května až 6. června 2015 a je určeno pro začínající výzkumníky zabývající se částicovou nebo aplikovanou fyzikou. Pokud jste s výzkumem začali v posledních čtyřech letech, neváhejte a zúčastněte se. Budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s kolegyněmi a kolegy z oboru z několika evropských zemí a využít zkušeností předních expertů z praxe. Přijďte se naučit, jak ohodnotit technologii, jak prozkoumat trh a jeho potenciál, jak technologii atraktivně pojmenovat a představit, a jak získat investory a pomoc podnikatelských inkubátorů a podobných podpůrných institucí.

Další informace o sympoziu a jeho programu najdete také na webu: http://www.inovacentrum.cvut.cz/main/en/196, kde se můžete také přihlásit pomocí elektronického formuláře.

Přihlášky se podávají do 13. března 2015.

HepTech ponese náklady na Vaši dopravu a ubytování, pokud jste mimopražští. Součástí sympozia, které je pro účastníky zdarma, je strava a společenské aktivity.

Děkuji a přeji hezký den,

Jana Kučerová

Marketing & PR Specialist

Inovacentrum

České vysoké učení technické v Praze
Studentský dům (Červená menza), 2. patro
Bílá 2571/6
160 00 Praha 6 - Dejvice

Mobil:       +420 777 456 947

Recepce:  +420 222 368 653
kucerova@inovacentrum.cvut.cz
www.inovacentrum.cvut.cz