Výsledek soutěže RPMT 2014

Vážení řešitelé, dovolujeme si Vás informovat o výsledku soutěže RPMT 2014.

U projektů, které mají komisí snížené finanční prostředky, budou řešitelům v nejbližší době rozeslány informativní maily s odůvodněním a požadavky komise.

Projekty doporučené k financování naleznete v přiloženém souboru.