Výzva k podání žádosti o udělení grantu z výnosů Nadačního investičního fondu "Výzkum a věda pro život 2013"

Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena Výzva pro podání žádosti o grant Nadace Tomáše Bati, termín příjmu návrhů projektů je 14.11.2013.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.