Pamětní medaile pro prof. Navrátila od Žilinské univerzity v Žilině

U příležitosti 60. výročí založení Žilinské univerzity v Žilině byla udělena prof. MUDr. Leoši Navrátilovi, CSc. pamětní medaile za mnohaletou spolupráci v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.