Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. nositelkou Medaile Josefa Hlávky

V listopadu 2013 na zámku v Lužanech převzala Medaili Josefa Hlávky prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., emeritní děkanka FBMI.
Již jako prorektorka ČVUT pro vědecko-výzkumnou činnost přispěla po roce 1989 k obnovení významného postavení ČVUT mezi prestižními evropskými technickými univerzitami. Na tuto manažerskou činnost navázala jako první děkanka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, o jejíž vznik a úspěšnou činnost se významně zasloužila. Je autorkou nebo spoluautorkou řady vědeckých statí, vedla nebo se podstatným způsobem podílela na řadě vědecko-výzkumných grantových projektů. Prof. Vrbová se dlouhodobě věnuje výuce studentů doktorandů a pomáhá jim uplatnit se v praxi. Její úloha při vytváření koncepce a realizace rozvoje biomedicínského inženýrství na ČVUT i v České republice je nesporná a nezastupitelná.