Konference AWHP - Aspekt práce pomáhajících profesí (12. 9., Praha)