Ing. Vlaďka Petráková oceněna na MRS Fall Meeting 2010, Boston, U.S.A.

Ing. Vlaďka Petráková byla oceněna prvním místem v kategorii Young Investigator Prize for the best Oral Presentation v sympóziu A, Diamond Electronics and Bioelectronics: From fundamental to Applications IV, Material Research Society (MRS) Fall 2010 meeting v Bostonu, U.S.A.

Vlaďka pracuje na svém doktorátu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a ve skupině Materiálů pro nanosystémy a biorozhraní ve Fyzikálního ústavu AV ČR .

Po vyhodnocení prezentací porotou vedenou profesorem Johnem Angusem, byla cena předána doktorem Jamesem Butlerem, který je světově uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu diamantu.

Vlaďka získala cenu za práci na výzkumu základních luminiscenčních vlastností jednofotonových luminiscenčních center, které mají původ v N-V (dusík-vakance) defektech v nanodiamantu. Tato centra se mohou používat jako luminiscenční značky pro nosiče léčiv a detekci buněčných procesů v biologii a medicíne. Vlaďka dokázala demonstrovat přenos náboje mezi negativním a neutrálně nabitým stavem centra, který vede ke změnám luminiscenčního spektra a pozorovaný jev matematicky modelovala.  Tento mechanismus přenosu náboje může sloužit k řízení NV center chemickými interakcemi na povrchu nanodiamantu. Kvantová NV centra jsou zajímavá nejen pro biologické aplikace, ale také pro kvantové počítače a fotoniku, kde je diamant jedním z nejdůležitějších materiálů.

Je třeba poznamenat, že vítězná prezentace je rozšířením Vlaďčiny práce, která již získala Best Young Investigator prize na European DIAMOND Conference v  Budapešti v září 2010.

Fotografie: Ing. Vladimíra Petráková přijímá odenění od Dr. Jima Butlera.