Úspěch doktorandky FBMI na konferenci v Plzni

Doktorandka Fakulty biomedicínského inženýrství Ing. Martina Nováková získala na konferenci "Diagnostika, léčba a prevence  závažných civilizačních onemocnění" v Plzni diplom jako spoluautor za 3. nejlepší práci postgraduálního studenta.
Ing. Martina Nováková spoluprezentovala příspěvek s názvem "Ovlivnění léčebného efektu radiofrekvenční ablace aplikací vhodných nanostruktur".