Profesorce Miroslavě Vrbové, emeritní děkance FBMI, udělena Medaile ČVUT

U příležitosti slavnostní inaugurace děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, které se konalo 9. října 2008 v Betlémské kapli, obdržela prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Medaili ČVUT I. stupně - zlatou. Medaili převzala z rukou rektora ČVUT prof. Václava Havlíčka.

Profesorka Vrbová se do tak historie ČVUT zapsala jako první děkanka FBMI a současně jako první žena v třísetleté historii ČVUT, která zastávala funkci děkana.