Prof. Miroslava Vrbová obdržela stříbrnou Medaili MŠMT

  

Dne 22. dubna 2009 obdržela prof. Miroslava Vrbová z rukou ministra MŠMT Ondřeje Lišky stříbrnou Medaili MŠMT 1. stupně za vynikající celoživotní působení v rezortu školství.

Návrh na udělení medaile předložil prof. Václav Havlíček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze.

Prof. Miroslava Vrbová je první děkankou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Významných výsledků dosáhla jak na poli pedagogickém, tak v oblasti výzkumu laserů, kterým se věnuje celý svůj profesní život.