Studentské aktuality - archiv

FBMI ČVUT aktualita

Slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského studijního oboru Mgr PMB

proběhne dne 15. října 2010 v 9.00 hod. v Betlémské kapli (Betlémské nám. 2, Praha 1). ...
FBMI ČVUT aktualita

Slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského studijního oboru Mgr SIPZ

proběhne dne 14. října 2010 v 13.00 hod. v Betlémské kapli (Betlémské nám. 2, Praha 1). ...
FBMI ČVUT aktualita

Slavnostní promoce absolventů bakalářského studijního oboru Bc BMT (příjmení K-Ž)

proběhne dne 14. října 2010 v 11.00 hod. v Betlémské kapli (Betlémské nám. 2, Praha 1). ...
FBMI ČVUT aktualita

Slavnostní promoce absolventů bakalářského studijního oboru Bc BMKT a Bc BMT (příjmení A-J)

proběhne dne 14. října 2010 v 9.00 hod. v Betlémské kapli (Betlémské nám. 2, Praha 1).     ...
FBMI ČVUT aktualita

Průvodce prváka i na webu

Vážení studenti, brožura "průvodce prváka je přístupná i na webu: http://www.iaeste.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=342
FBMI ČVUT aktualita

! Zápisy do akademického roku 2010/11

  Minimální počet získaných kreditů za akademický rok 2009/10 pro postup do vyššího ročníku 2010/2011: ...
FBMI ČVUT aktualita

Prospěchové stipendium 2010/11

Pro přiznání stipendia v akademickém roce 2010/11 za vynikající studijní výsledky získané v akademickém roce 2009/10  nemusíte podávat žádnou žádost! Bude přiznáno automaticky všem, kteří splňují předepsané podmínky! ...
FBMI ČVUT aktualita

Sociální stipendium 2010/11

Studenti, kteří pobírají přídavek na dítě a příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok  nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny mohou na studijním oddělení žádat pro akademický rok 2010/2011 o sociální stipendium a to n ...
FBMI ČVUT aktualita

Žádosti o uznání, připisování a vyškrtnutí předmětů pro ZS 2010/11

je možno podávat nejpozději do 11. října 2010! ...