Studentské aktuality - archiv

FBMI ČVUT aktualita

! Mezinárodní konference mladých odborníků a vědců z oblasti biomedicínského inženýrství - YBERC 2010 (3. 5. 2010 abstrakty)

Všichni studenti magisterských oborů, případně i studenti 3. ročníků bakalářských oborů, mladí odborníci, zejména studenti doktorských studijních programů a též mladí výzkumníci jsou zváni na mezinárodní konferenci YBERC 2010 do Košic na Slovensku v období od 1. do 3. července 2010, jejímž spolupořadatelem je i naše fakulta. Stále je možné zasílat příspěvky. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Uzavření knihovny FBMI

V pondělí 26. 4. 2010 bude lokální knihovna FBMI z důvodu lékaře knihovna uzavřena pouze v dopoledních hodinách. Knihy je možno vracet na studijním oddělení. Děkujeme za pochopení.
FBMI ČVUT aktualita

Tradiční sjezd Sázavy 7.-9.5.

  U M. Vosyky se můžete na hodinách tělocviku přihlásit na tradiční splutí Sázavy. Tentokrát pojedeme 2x z Týnce do Pikovic. Cena je 400,-. Podrobnosti najdete na vašich nástěnkách. více na
FBMI ČVUT aktualita

Děkanské volno 14. 4. 2010 od 18:00 hod. - setkání vedení FBMI se studenty

Děkan  Fakulty  biomedicínského  inženýrství  ČVUT  ...
FBMI ČVUT aktualita

IAESTE - iKariérabus

Studentská organizace IAESTE organizuje návštěvy elitních firem. Přidejte se i Vy a pojeďte se na jeden den podívat do společností jako je E.ON, Huawei, ExxonMobil,  Accenture, FOXCONN CZ s.r.o.. Akce se uskuteční v týdnu 19.-23.4., více o projektu na http://bus.ikariera.cz
FBMI ČVUT aktualita

! Přesun výuky do jiných místností dne 20.4.2010

20. dubna 2010 sudý týden Út - v době od 7.00 do 12.00 hodin bude přesunuta výuka z velkého sálu C1 a salónku C2 z důvodu konání zasedání zastupitelstva MMK následovně: 17MPEM 8.00-9.40 přesunuto z C1 (velký sál) do B415 (technik bude přítomen na začátku), 17BONMP 10.00-11.40 přesunuto z C1 (velký sál) do B507 (technik bude přítomen na začátku), 17MPSP2_ZSL sk. 5 přesun z B507 ST do B309 v lichých týdnech a to trvale. Jiří Hozman, proděkan
FBMI ČVUT aktualita

! Přesun výuky do jiných místností dne 15.4.2010

15. dubna 2010 Čt - v době od 8.00 do 14.00 hodin bude přesunuta výuka z malého sálu C4 z důvodu konání konference ENVIRO následovně: ...
FBMI ČVUT aktualita

SVK10 - Česko-Slovenská studentská vědecká konference - fyzika

Termín konání: 20. - 21. května, 2010 Místo konání: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě Více informací po 1. 4. 2010 na http://neon.dpp.fmph.uniba.sk/svk/10/index.htm Program konference nalezente v pozvánce. Písemně se lze přihlásit na: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. FMFI UK Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava Tel: 02/60295585 ...
FBMI ČVUT aktualita

Erasmus Mundus - CEMACUBE program

Vážení studenti, v současné době je možnost se hlásit do magisterského programu Erasmus Mundus s názvem CEMACUBE ( Common European MAster´s CoUrse in Biomedical Engineering). Deadline pro přihlášky 15.4.2010!!! Studenti mohou zároveň žádat o stipendium z EU. Informace o programu naleznete na http://www.biomedicaltechnology.eu/. ...