Studentské aktuality - archiv

FBMI ČVUT aktualita

! Výuka pokročilých studentů v angličtině rodilým mluvčím Davidem Muirem - nový termín

Další termín, kdy je možná výuka studentů, kteří jsou na úrovni skupiny B17 bude v Po dne 22.02.2010 v době od 18.00 do 19:40 v m.č. 703. Výuku povede rodilý mluvčí David Muir.
FBMI ČVUT aktualita

! Místnost pro předmět 17VUIB

Vážení studenti, dnešní výuka volitelného předmětu 17VUIB - doc. RNDr. Ing. Marcela Jiřiny, Ph.D. bude probíhat 9. a 10. vyučovací hodinu (16:00 - 17:50) dle rozvrhu v místnosti B-507!!.  
FBMI ČVUT aktualita

Konference nanoRISK

Technologické centrum AV ČR Vás srdečně zve na jednodenní konferenci nanoRISK, která se koná 2.3.2010. Preliminary programme+ invitation.doc
FBMI ČVUT aktualita

Plavání, futsal, volejbal, florbal na Kladně

Tyto sporty můžete rekreačně pod odborným vedením as. Vosyky http://www.utvs.cvut.cz/lide/martin-vosyka.html) provozovat na Kladně. Ve středu - plavání 19:30-21:30, futsal 8-9:30, volejbal 9:30-11.Florbal úterý 20:30-22. Přihlásit na UTVS ČVUT (http://www.utvs.cvut.cz) si můžete max. 2 sporty.  Vosyka
FBMI ČVUT aktualita

! Základy ruské odborné terminologie - změna!

Všichni studenti se zájmem o tento volitelný předmět se setkají s panem děkanem (vyučujícím) dne 19.2.2010, tj. v Pá ve 13.00 (změna z původního času 8.30) na sekretariátu pana děkana v m.č. 615, kde bude domluvem definitivní termín výuky. Změna nastala díky změně programu pana děkana. Děkuji za pochopení. Jiří Hozman
FBMI ČVUT aktualita

! Aktualizace rozvrhu na LS 2009-2010 k 12.2.2010 k 22:10 hodin

Na www stránce věnované rozvrhu je k dispozici aktualizovaná verze. Byly doplněny poznámky o předmětech a byl aktualizován seznam změn. Oba soubory je třeba pozorně číst.
FBMI ČVUT aktualita

! Výsledky výběrového řízení na studijni pobyty Erasmus pro ak. roce 2010/2011

Kolegium děkana na svém zasedání dne 8.2.2010 schválilo návrh Výběrové komise na studenty přihlášené do výběrového řízení na studijní pobyty v programu LLP/Erasmus pro ak. rok 2010/2011. Studentům byla na základě jejich volby schválena následující umístění: · BIDLÁKOVÁ TEREZA – RO IASI04 (Rumunsko) – zimní semestr ...
FBMI ČVUT aktualita

! Výsledky výběrového řízení na Letní školu "Biomedical Engineering Teamwork" Dublin 2010

Kolegium děkana na svém zasedání dne 8.2.2010 schválilo 3 zástupce z řad studentů FBMI na Letní školu "Biomedical Engineering Teamwork", která se bude konat v Dublinu od 11. do 24. července 2010. Vybraní studenti: 1. Václav Beránek - student 2. ročníku, obor BMT 2. Jakub Zajíc - student 2. ročníku, obor BMT 3. Štěpán Vlček - student 2. ročníku, obor BMT
FBMI ČVUT aktualita

! Základy ruské odborné terminologie

Všichni studenti se zájmem o tento volitelný předmět se setkají s panem děkanem (vyučujícím) dne 19.2.2010, tj. v Pá v 8.30 na sekretariátu pana děkana v m.č. 615, kde bude domluvem definitivní termín výuky. Jiří Hozman
FBMI ČVUT aktualita

! Finální podoba rozvrhu na LS 2009-2010 k 10.2.2010 a její aktualizace k 10.2.2010 k 18:00 hodin

Byl zveřejněn finální rozvrh na LS 2009-2010 k 10.2.2010 a jeho aktualizace k 10.2.2010 k 18:00 na www stránce. Prosím, abyste všechny změny, přesuny řešili s vyučujícími na první hodině, aby nedocházelo k překryvům a pod. Následně nám to vyučující oznámí a my to změníme. Je třeba pozorně číst poznámky k rozvrhu a soupis změn! Jiří Hozman