Studentské aktuality - archiv

FBMI ČVUT aktualita

Spring BEST Courses

Spring BEST Courses Chcete si vyzkoušet ERASMUS nanečisto? Až do 27. listopadu se můžete přihlásit na zahraniční akademické kurzy pořádané studentskou organizací BEST (Board of European Students of Technology), které se konají se řadě univerzit po celé Evropě. Dozvíte se něco nového, procvičíte si angličtinu, získáte spoustu přátel a zážitky na celý život. Cena kurzů se pohybuje kolem 40 EUR a zahrnuje ubytování, stravu, veškeré exkurze i samotnou výuku. ...
FBMI ČVUT aktualita

Nabídka Městského divadla Kladno

V rámci Mezinárodního dne studentstva si Vám dovoluje Městské divadlo Kladno nabídnout zvýhodněnou vstupenku na představení Perfect Days, které se odehraje v pátek 18. listopadu od 19 hod. Cena jedné vstupenky je 90 Kč. Letáček k akci s instrukcemi ke koupi vstupenky najdete v přiloženém letáčku. nabidka_cvut.docx
FBMI ČVUT aktualita

! Školení z vyhl. 50/78 Sb. §5 a §6

Dovolujeme si Vás pozvat na školení zakončené zkouškou z vyhl.50/78 Sb. §5 a §6. které proběhne 19. listopadu na FBMI v malém přednáškovém sále C4 od 10hod. Předpokládaný konec je okolo 16hod. Cena školení je 1.000,-Kč splatná na místě. Pro přihlášení prosím kontaktujte školitele Lbecka@seznam či tel 723 006 692. Registrace na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeILv8D0QhxLkcFuaCl5lNoo0-4qozj... Požadavky pro získání kvalifikace: Pro §5: ...
FBMI ČVUT aktualita

! Děkanské volno

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze prof. MUDr. Ivan Dylevský, Dr.Sc. vyhlašuje pro studenty prezenční formy studia a zaměstnance ČVUT - FBMI na den 18. listopadu 2016 DĚKANSKÉ VOLNO. (Děkanské volno neplatí pro studenty kombinované formy studia).
FBMI ČVUT aktualita

! Promoce absolventů z akademického roku 2015/16

Slavnostní P R O M O C E absolventů FBMI 2015/16   ...
FBMI ČVUT aktualita

Předběžné zápisy předmětů pro LS 16/17

 Předběžné zápisy do letního semestru akademického roku 2016/2017 prostřednictvím KOS ...
FBMI ČVUT aktualita

Imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářského studia v prezenční formě studia 2016/17

Slavnostní I M A T R I K U L A C E studentů I. roč. 2016/2017 prezenčních bakalářských studijních oborů FZT a RA ...
FBMI ČVUT aktualita

! Přihlášky na studijní pobyty v programu ERASMUS+ pro rok 2017/2018 budou OTEVŘENY 7.11 - 5.12.2016

Odbor vnějších vztahů ČVUT v Praze otevírá pro všechny zájemce o účast v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018 přihlášky na studijní pobyty. Přihlášky do programu na studijní pobyt v akademickém roce 2017/18 budou otevřeny 7.11. a uzavřeny budou 5.12.2016. Přihlášky může podat každý student v roce 2016-2017 zapsaný ke studiu na FBMI od 2.r. bakalářského studia výše.  ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Den zraku na FBMI

Zveme vás v rámci Dne zraku  9. 11. 2016 od 10 do 15 hod. do Laboratoře oční optiky a optometrie v B-16 , dále do laboratoří  B-217 a B-313. Tradiční akce podporuje prevenci a včasný záchyt zrakových vad mezi studenty a zaměstnanci FBMI ČVUT. Studenti pod dozorem pedagogů budou provádět objektivní a subjektivní refrakci, aplikaci kontaktních čoček. Poradíme vám vhodnou korekční pomůcku zraku. Rozhodování vám usnadní zapůjčený přístroj Nautilus na simulaci vidění v budoucích brýlových čočkách klienta. ...