Studentské aktuality - archiv

FBMI ČVUT aktualita

Nabídka volitelných předmětů SIPZ – zimní semestr AR 17/18

Rozvoj komunikačních dovedností ...
FBMI ČVUT aktualita

Stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2016/2017

Podmínky pro získání stipendia najdete zde
FBMI ČVUT aktualita

Sociální stipendium v akademickém roce 2017/2018

Studenti, kteří pobírají přídavek na dítě a příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok  nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny mohou na studijním oddělení žádat pro akademický rok 2017/2018 o sociální stipendium a to nejpozději do 23. 11. 2017! ...
FBMI ČVUT aktualita

Děkanské volno

DĚKAN FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT V PRAZE Prof. MUDr. IVAN DYLEVSKÝ, DrSc. ...
FBMI ČVUT aktualita

Obhajoby disertačních prací

Dne 19. září 2017 se na Fakultě biomedicínského inženýrství (místnost č. 615) konají obhajoby disertační prací. Od 14:00 hodin bude obhajovat disertační práci s názvem "Rekurentní analýza variability srdeční frekvence v časné diagnostice diabetické autonomní neuropatie" MUDr. Tomáš Nedělka a od 15:00 hodin bude následovat obhajoba disertační práce Ing. Radima Klimenta na téma "Optimalizace rozložení datových toků a výpočetních procesů v topologii bezdrátové senzorové sítě při extrakci příznaků fyziologického stavu probandů". ...
FBMI ČVUT aktualita

! Přihlášky ATHENS listopad 2017 - deadline 27.09.2017 do 11:00

Harmonogram pro listopad 2017 (všeobecné informace, seznam kurzů) Termín akce:  11. – 18.11.2017 (u některých kurzů již 11.11.2017 dopoledne) Termín kurzů: 13. – 17.11.2017 Důležité: ...
FBMI ČVUT aktualita

Uznávání, připisování, vyškrtnutí předmětů pro ZS 2017/2018

Žádosti o uznání předmětů pro zimní semestr akademického roku 2017/2018 je možné podávat prostřednictvím studijního oddělení do 16. října 2017!   ...
FBMI ČVUT aktualita

Uherskohradišťská nemocnice a. s. nabízí stipendijní program pro studenty

 Uherskohradišťská nemocnice a. s. nabízí stipendijní program pro studenty oborů: • Všeobecná sestra • Fyzioterapeut • Ergoterapeut • Zdravotní laborant • Radiologický asistent Výše stipendia pro studenty nelékařských oborů je 2 500 Kč/měsíc   Bližší informace naleznete v přiloženém letáku nebo na www.nemuh.cz/stipendium Stipendijní program NLZP.pdf
FBMI ČVUT aktualita

12. národní vzdělávací kongres Optometrie - optika 2017

Ve dnech 23. - 24. září 2017 se bude konat v Olomouci 12. národní vzdělávací kongres Společenstva očních optiků a optometristů:Optometrie - optika 2017. Studenti oboru Optika a optometrie hradí snížený poplatek. Registrace je možná do 31. 8. 2017 na webových stránkách SČOO. Bližší informace viz příloha. Optometrie a optika.pdf